Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

22.01.2020

Lednové projekty na ZŠ Dubí 2


Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili programu Protidrogový vlak – pokračování. Příběhem mladých lidí z videoukázek Národní protidrogové centrály je provázel policista Vlastimil Kašpar. Ve třídě žáci vytvořili pětičlenné skupiny a každá skupina si rozdělila podle karet role kriminalisty, vyšetřovatele, psovoda, technika a experta. Virtuální policista kladl po ukázkovém příběhu dětem otázky, na které vždy odpovídali vybraní členové týmu. Žáci se hlavně zabývali legalitou dění. Pomocí videoklipů a diskusí tak přišli na rozdíly mezi přestupkem a trestním činem, legálním a nelegálním, dokázali definovat, co je to zákon, nebo co to je legalizace výnosů z trestné činnosti. Za správné hlasování byly týmům přidělovány body a všichni se snažili vyhrát. Filmové ukázky pan lektor přerušoval vyprávěním s ukázkami životních situací a jejich řešením podle zákona.

Šesťáci se zúčastnili akce Matematika zábavně v rámci projektu IKAPA, Mobilní laboratoř pro matematickou gramotnost. Děti si například mohly propočítat magické zajímavosti čtverce renesančního německého malíře Albrechta Dürera nebo zkusit odhadnout, zda si tvůrce šachové hry řekl za své pobavení pro panovníka malou či příliš velkou odměnu. Zábavné úkoly se šesťákům velice líbily a mnozí si vzali zadání domů, aby je pro radost spočítali i rodičům. Závěrem si ještě mohli všichni vyzkoušet své sluchové schopnosti a rozeznávat zvuky různých kmitočtů. Za velkého úsilí si tak děti hrály na netopýry a snažily se zaslechnout každý šum.

     V rámci projektu Šance pro každého se již poněkolikáté naši patnáctiletí žáci mohli podívat do různých firem, tentokráte na pracoviště ZOO v Ústí nad Labem a dozvědět se například, jaké profese tady zaměstnávají a co by bylo pro uchazeče nejlepší kvalifikací. Škoda, že striktně mohou jen patnáctiletí, zájem by byl vyšší.

     Začátkem ledna se naši žáci zúčastnili na Průmyslové škole v Teplicích turnaje ve hře Counter Strike pro hráče ze základních škol. Jde o střílecí počítačovou hru, kde proti sobě vždy soupeří dva pětičlenné týmy. Náš tým deváťáků se vedl velmi dobře. Také poctivě celý podzim trénovali. Soutěž byla dvoudenní a v sobotu 11. 1. proběhlo vyhlášení vítězů. Naši chlapci obsadili krásné třetí místo ve velmi silné konkurenci. Blahopřejeme!!!

Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2