Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

25.08.2020

Vážení rodiče,


na základě preventivního a protiepidemického opatření MŠMT Vám předkládáme informace o organizaci nadcházejícího školního roku 2020/2021 v souvislosti s prevencí šíření koronaviru a o pravidlech přítomnosti osob v budově školy.

Realizací následujících doporučení a závazných pravidel škola naplní svoji povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí.

 

Desatero základních pravidel:

 

  1. Přítomní dbají na zvýšenou osobní hygienu – pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem, desinfikování rukou. Děti jsou k tomuto pravidelně vyzývány pedagogickými pracovníky. Všichni si poprvé dezinfikují ruce při vstupu do budovy, kde je k dispozici dávkovač s dezinfekcí.
  2. Ve společných prostorách školy mohou dle svého uvážení přítomní nosit zakrytí úst a nosu (roušku).
  3. Při prvním příchodu dětí do školy 1. září 2020 nemusí tyto předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.
  4. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nevstupují do budovy školy. Zákonní zástupci neposílají své nemocné děti do školy.
  5. V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění je dítě izolováno od kolektivu (s doprovodem zodpovědné osoby setrvává v samostatné místnosti), ihned je kontaktován zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně ve škole vyzvedne.
  6. Zákonný zástupce, jenž si odvedl dítě s příznaky infekčního onemocnění, následně telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce zpětně informuje školu o zdravotním stavu dítěte.
  7. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění. Těmto příznakům však věnuje zvýšenou pozornost a informuje o nich zákonného zástupce.
  8. Žáci/třídy, setrvávající v karanténě, jsou povinni/povinny zúčastnit se distanční výuky, kterou jim zajišťuje škola. Ostatní žáci chodí do školy a vzdělávají se prezenčně.
  9. Do budovy školy cizí osoby nevstupují bez předchozího objednání či domluvě. 
  10. V případě podezření na výskyt infekčního onemocnění bude žákům změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.

Věříme, že vše společně zvládneme a nový školní rok odstartujeme úspěšně a ve zdraví. Přejeme našim dětičkám a Vám rodičům mnoho zdraví a spokojenosti!

 

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                   Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

 

Organizace 1. září v prvních třídách

 

Vážení rodiče,

vzhledem k doporučením a pokynům MŠMT týkajících se přítomnosti osob ve školách prosíme o dodržení následujícího pravidla.

            Žádáme, aby prvňáčka doprovázely pouze dvě dospělé osoby, které nebudou vykazovat žádné příznaky infekčního onemocnění.     

Víme, jak je pro Vás a Vaše dítě první školní den významný a přelomový, proto bychom rádi umožnili alespoň dvěma členům rodiny vidět svoji ratolest s rozzářenýma očkama s kornoutem v ruce a s očekáváním krásně strávených školních dní.  

            Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání první školní den.

                                                                                                          Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2