Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

2.05.2021

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku


ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Tovární 110, 417 02 Dubí 2, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Soňou Kosovou,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souvislosti se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Dubí 2, příspěvkové organizaci, od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1

13

21

30

48

51

61

2

14

23

31

 

54

62

3

16

26

32

 

56

63

6

17

27

33

 

57

 

8

19

29

34

 

58

 

9

   

36

     
     

38

     

Evidenční čísla dětí s odkladem školní docházky:

7

18

20

53

Datum zveřejnění rozhodnutí: 1.5. 2021.

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou od  pondělí 3. května 2021  v době od 9.00 hod. do 14. hod vyzvednout v kanceláři ředitelky školy na 2. stupni v Tovární ul. 110/86.

Mgr. Soňa Kosová

ředitelka školy