ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

9.A Fotogalerie

5.06.2019

Anglické divadlo s rodilými mluvčími


Žáci druhého stupně ZŠ Dubí 2 zhlédli představení v anglickém jazyce. Malá společnost The Easy English Theatre výborně připravila představení, ve kterém diváci prožijí jeden celý den s mladým mužem žijícím v Londýně, účastní se ranního vstávání, seznámení se v autobuse, nákupu nové košile, pracovního pohovoru, objednávání si kávy v rychlém občerstvení i nepříjemného setkání s policistou.

Představení je koncipováno do několika krátkých scének, po jejichž odehrání herci krátce překladově vysvětlí anglické fráze a slovní spojení. V představení jsou četně používány běžné anglické výrazy, které žákům nemusí být úplně známé z často užívaných učebnic, ale pro komunikaci v anglicky mluvící zemi jsou nezbytné a jejich znalost je velmi důležitá. Herci se snažili žáky zaujmout a cizí jazyk jim přiblížit tak, aby jim používání angličtiny v reálném životě činilo co nejmenší problémy. Děti tak měly příležitost 60 minut poslouchat výslovnost rodilých mluvčích, mladých lidí, kteří do svých scének zapojovali i diváky. Snad i tato akce motivovala děti k dalšímu učení tohoto jazyka.
Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2