Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

Monitorování situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 na ZŠ Dubí 2

11.prosince, 2021

Vážení rodiče,

pravidelně monitorujeme situaci na naší škole v souvislosti s onemocněním Covid-19, kdy kromě pravidelného testování žáků a hlášení výsledků testů do aplikace MŠMT minimálně dvakrát týdně informujeme Krajskou hygienickou stanici v Teplicích. Jednáme tedy dle pokynů a rozhodnutí KHS, o jejichž výsledcích jste vždy včas informováni.

Screeningové testování ve školách

30.listopadu, 2021

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ve školách pravidelně probíhá screeningové testování na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Provoz školy od 1.9. 2021 a screeningové testování ZÁŘÍ 2021

29.srpna, 2021

Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Sděluji Vám, že škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Nejsou stanovena žádná závažná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do budovy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.