Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

O nás

Naše Základní škola Dubí 2 má tři budovy - 1. stupeň v Dlouhé ulici, kde se učí žáci od první do páté třídy,  2. stupeň v Tovární ulici, kde se učí žáci od šesté do deváté třídy a vlastní jídelnu s tělocvičnou také v Tovární ulici. Jsme menší škola s kapacitou 260 žáků, která je umístěna na okraji města Dubí, což zpříjemňuje našim žákům prostředí školy a poskytuje velké možnosti k vycházkám a sportu. Máme dvě vlastní zahrady a sportoviště, které využíváme zejména k výuce tělesné výchovy a pěstitelských prací, ale také pro ostatní předměty.  

Na prvním stupni se děti vzdělávají ve specializované učebně výpočetní techniky, ve vybavené a prostorné kuchyňce, která slouží i žákům druhého stupně k výuce předmětu člověk a svět práce - vaření, a v technicky plně vybavených kmenových učebnách, v nichž jsou k výuce využívány dataprojektory, interaktivní tabule, počítače a další moderní technika. Žáci mohou navštěvovat i školní knihovnu prvního stupně.

V budově prvního stupně se nachází tři oddělení školní družiny, která je v provozu od 6:00 do 16:00 hodin. Děti ze školních družin také využívají k činnostem školní zahradu, místní školní hřiště, chodí na procházky do přírody.

Žáci druhého stupně mají k dispozici specializovanou učebnu přírodních věd, učebnu výpočetní techniky a kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači a další technikou. Ke vzdělávání jé též využívána školní knihovna 2. stupně.

Děti se učí dva cizí jazyky, angličtinu již od prvního ročníku a němčinu od šestého ročníku.

Prostředí naší školy je rodinné, klidné a přátelské. Škola se plně věnuje žákům s podpůrnými opatřeními a nadaným žákům. S dětmi a vyučujícími spolupracují i asistentky pedagoga.

V odpoledních hodinách nabízíme řadu kroužků a doučování, například výtvarný, keramický, dramatický, taneční apod.

V případě zájmu Vás rádi s naší školou osobně seznámíme.