ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Provoz školy od 1.9. 2021 a screeningové testování ZÁŘÍ 2021

Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Sděluji Vám, že škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Nejsou stanovena žádná závažná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do budovy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Více

Organizace školního roku 2021/2022

_

Více

9.A Rozvrh hodin

Den

1
08:00-08:45
2
08:55-09:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:30
9
15:30-16:15

PO

ČJ-S2
NV-S1
NV-S2
ČJ-S1
AJ-S2
ČJ-S1
F DH   TV/Chl TV/Chl

ÚT

CH M-S2
INF-S1
ČJ-S2
M-S1
M-S2
AJ-S1
VV VV      

ST

M-S2
NV-S1
D ČJ-S2
M-S1
Z VKZ   TV/Dív TV/Dív

ČT

M-S2
ČSP-S1
CH ČJ-S2
M-S1
F AJ-S2
M-S1
NV-S2
AJ-S1
     

ČSP-S2
M-S1
INF-S2
AJ-S1
AJ-S2
ČJ-S1
VKO M-S2
ČJ-S1
D