ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Projekt Záložka do knihy

Letos jsme se, jako už tradičně zúčastnili mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Jde o projekt podporující dětské čtenářství. Letos se zúčastnilo se přihlásilo celkem 1 096 škol, z toho z České republiky 320 škol (33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 žáků). Naší partnerskou školou byla Cirkevná základná škola sv.Michala, Kendice, okres Prešov. Mgr. Hůlková

[ diplom ]

WORKSHOP

ZŠ DUBÍ 2 zve přátele školy na vánoční dílnu na 2.stupni

Více

VÁNOČNÍ DÍLNY

Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ DÍLNY ve středu 12. 12. od 15 do 17 hodin na 1. stupni ZŠ 

Stránka 1 z 4> >>

Akce

Vánoční akademie

I letos byla poslední akcí v roce 2018 Vánoční akademie druhého stupně. Ráno si nejprve žáci ve svých třídách předali dárečky a pak se přesunuli do tělocvičny. Tady pro ně deváťáci celý prostor vánočně vyzdobili a zábava mohla začít. Tématem tohoto ročníku byly pohádky a dětské filmy. Devátá třídy provedla celý program svým tématem bradavické školy čar a kouzel, nechyběly tance, scénky ani soutěže.

Více

Výlet do Drážďan

Tak jako každý advent i letos jsme se v předvánočním čase vydali do Drážďan. Prohlédli jsme si střed města, hlavně nádherně vyzdobené vánoční tržiště Altmark, a zamířili jsme do obchodů, abychom si po čase zase trochu pocvičili svoji němčinu a nakoupili nějaké dárečky pod stromeček. Letos sice nemrzlo jako vloni, ale trochu nás potrápil neustálý jemný déšť.

Více

Předvánoční bruslení

     V předvánočním týdnu všechny třídy druhého stupně využily možnost jít si po roce zase  zabruslit na znovu otevřené veřejné venkovní kluziště u teplické Olympie.

Více

Ježíškovy dílny na ZŠ Dubí 2

13. prosince jsme na druhém stupni ZŠ Dubí 2 slavnostně rozsvítili krásně nazdobený vánoční stromeček. Děti i vyučující nejprve navodili vánoční atmosféru společně zazpívanou písní a pak všechny přítomné pozvala paní učitelka Kremlová do dílen, kde si mohli vyrobit různé druhy vánočních dekorací. Opět, již tradičně, byla ve vedlejší třídě otevřena improvizovaná kavárna, kde naši osmáci rádi každému uvařili čaj nebo kávu a k pohoštění nabídli i plné tácy vánočního cukroví.

Více

Úspěch našich výtvarníků

Žáci druhého stupně naší školy ZŠ Dubí 2 se zúčastnili výtvarné soutěže Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje Moje město. V této krajské soutěži hned dva naši žáci skončili v první desítce oceněných. Blahopřejeme Elizabeth Orenové z 9. A a Jakubu Šupolovi ze 7. A.

Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

Více
Stránka 1 z 7> >>