ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Ozdravný pobyt 2018 – Sloup v Čechách

Den 1. :  Do Sloupu jsme dorazili v pořádku a přivítalo nás v místě i sluníčko. Rychle jsme si dali kufry na pokoje, převlékli se, naobědvali  a všichni jsme šli prozkoumat okolí. Příroda je tu krásná a doufáme, že i počasí vydrží. Děti z první, třetí a šesté  třídy dopoledne navštivily lesní divadlo, odpoledne se prošly vycházkovým okruhem loukami, pastvinami a lesem nad Sloupem. Druháčci šli okruh kolem Radvaneckého rybníka a doledne hráli hry v borovém lese. Čtvrtá a pátá třída si dopoledne zasportovala na hřišti, odpoledne navštívila sklárnu v Lindavě. Každý si vyzkoušel foukání skla.

Více

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně  ve  Sloupu v Čechách

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně  ve  Sloupu v Čechách od neděle 20. 5. 2018  do  pátku 25. 5. 2018. Cena – 2 300 Kč. Závazná přihláška ke stažení zde.

Inzerát

ZŠ Dubí 2 přijme kvalifikovaného učitele přírodovědných předmětů i s aprobací německého jazyka, hudební výchovy a tělesné výchovy na plný úvazek.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 417 571 177 (Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy), nebo pište na e-mail: sona.kosova@volny.cz

Stránka 1 z 3> >>

Akce

Ochrana člověka za mimořádných situací na ZŠ Dubí 2

V rámci nácviku ochrany člověka za mimořádných situací jsme letos s žáky druhého stupně ZŠ Dubí 2 vyrazili do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. Zdejší nadšenci si pro nás připravili den plný aktivit, ve kterých si děti mohly procvičit pro život důležité dovednosti.
    Po skupinách se děti přesunovaly mezi jednotlivými stanovišti. Všichni si měli možnost vyzkoušet střelbu z airsoftové zbraně na cíl a dozvědět se novinky z výzbroje naší armády. Na dalším stanovišti jsme vyslechli přednášku o protichemické ochraně. Děti si zopakovaly, jak se mají zachovat při zasažení různými chemikáliemi a prohlédly si několik typů ochranných masek. Následně jsme se přesunuli k oddělení evakuace obyvatelstva a vyslechli si, co například by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. Velmi zajímavá byla i diskuse o první pomoci, kde si žáci mohli vyzkoušet i resuscitaci a zopakovali si, jak postupovat v situaci, kdy je ohroženo zdraví, nebo i život jiného člověka. Na posledním stanovišti proběhla přednáška o naší armádě a nutnosti udržovat se ve fyzické kondici. Všichni si vyzkoušeli i běh do kopce.
Závěrem se žáci osmé a deváté třídy podívali do bývalého protileteckého krytu z druhé světové války a v rozsáhlém podzemním areálu viděli, jak by se v případě nebezpečí odvíjel život ukrytých lidí.
    Žáci se do všech činností aktivně zapojovali a instruktory byli pochváleni zejména za znalosti v oblasti první pomoci.

Fota z akce zde

Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

Den matek ve školní družině

V neděli 13.5. oslavily maminky svůj svátek.
V týdnu si děti ze ŠD v Dubí 2 připravily pro své maminky program s básničkami a říkadly. Jako poděkování za svoji starost děti maminky odměnily vytvořeným přáním a živou kytičkou.
Děkuji rodičům za spolupráci.

D. Hlavatá, vychovatelka

Více

Úspěšná Hlídka mladých zdravotníků

V květnu se konala soutěž Hlídka mladých zdravotníků, kterou pořádá každoročně Základní škola Verdunská na Bílé cestě.  Naši školu reprezentovaly Veronika Panská, Kateřina Hessová, Andrea Lepešková, Monika Nebosová a Eliška Korol. Soutěžilo se ve znalostech ze zdravovědy, první pomoci i záchrany zraněného člověka. Naše žákyně získaly 2. místo v okrese, gratulujeme.

Dagmar Hlavatá, vychovatelka ZŠ Dubí 2

hlidka-mladych-zdravotniku

Exkurze do IQ Landie v Liberci

V polovině května se žáci 8. a 9.třídy druhého stupně naší školy vydali do Liberce. Autobus doplnili i studenti Gymnázia J. A. Komenského v Dubí. Všichni jsme se na den plný vědy a experimentů těšili, a tak jsme přečkali i dlouhou cestu, protože náš autobus neustále omezovaly nějaké objížďky.
     Po příjezdu jsme si hned před areálem mohli vyzkoušet první atrakci, což je váha, kde na jedné straně je automobil Škoda a na druhé straně několik provazů, za které toto auto můžete sami zvednout. Našim zdatným dětem se to dařilo bez potíží. Po zaplacení vstupenky jsme si uložili batohy do šatny a vyrazili na Velkou science show – zajímavou půlhodinovou show, kde jsme se dočkali velkého výbuchu i mnoha ohnivých vzplanutí. Některé pokusy si dobrovolníci mohli vyzkoušet sami.
     Následovala samostatná prohlídka areálu. Děti vytvořily menší skupinky a vrhly se na zážitky. Paní učitelky asistovaly u gyroskopu a nejodvážnější Karolína a Libor by určitě slavili úspěchy u letectva. Poučné bylo vyzkoušet si simulátor vichřice i zemětřesení, projít si areál optických klamů, programovat mluvícího robota Thespiana, projet se vozítkem Mars Rover, prohlédnout si rozpůlené auto, wc nebo třeba varnou konvici a zkusit si třeba roztočit obří kolo automatické pračky. Zážitkem byla i Geo stezka do středu země, která nás zavedla až do sklepa. Do planetária jsme vstoupili obří hvězdnou branou. Mnoho pokusů jsme si mohli vyzkoušet, pouštět si lodičky ve vodním světě, řešit na střešní terase nejrůznější hlavolamy, nebo využít červenou-žlutou zeď, na kterou jsme si mohli obtisknout ruku, tělo i obličej a z druhé strany tak vytvořit svůj otisk. V oddělení lidského těla si děti mohly otestovat svoji sílu, postřeh i třeba poměr své výšky a rozpětí paží. V době naší návštěvy zde probíhala mimořádná výstava Sexmisie, která žákům jistě odpověděla na spoustu otázek o zdravém pohlavním životě.
     Domů jsme si odvezli nejen pár suvenýrů, ale hlavně zážitky a chuť se sem určitě ještě někdy podívat, protože ve vědě je přece vždy co objevovat.

Fota z akcí zde

Mgr. Marie Hůlková

McDonald’s Cup

Dne 3.5. 2018 se naše škola zúčastnila okrskového kola v turnaji ve fotbale McDonald’s Cup. Turnaj se konal na ZŠ Buzulucká.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. 1. Kategorie byla 2. a 3. třída, 2. Kategorie byla 4. a 5. třída.
Děti na hřišti nechaly maximum. Mladší kategorie vybojovala krásné 2. místo a starší kategorie získala 4. místo.

Fota z akce zde

Lucie Kloučková, Lucie Vyskočilová

Stránka 1 z 5> >>