ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Zadání domácí práce

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat zadání pro domácí přípravu ode dne  23. 3. 2020 do 9. 4. 2020. Domácí práce obsahují i pracovní listy, které si prosím doma buď vytiskněte, nebo si je můžete přepsat na papír. Pokud nemáte přístup k tiskárně, veškerá zadání si můžete vyzvednout v papírové podobě v pondělí nebo ve středu mezi 8. a 11. hodinou na obou budovách školy. V případě dotazů se obracejte na jednotlivé učitele (kontakty na webových stránkách). 
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví! 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dubí 2

Více

Doplňující informace k zápisu 2020 ZŠ Dubí 2

Vážení rodiče,
pokud nemáte formuláře k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, můžete si je vytisknout na webu školy(www.zsdubi2.cz – záložka Rodiče – Dokumenty ke stažení = Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku s přílohou – zápisový list), nebo si je osobně vyzvednout v budově 1. stupně, ulice Dlouhá 167/27, Dubí 2, ve dnech:
 
pondělí 30. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
úterý 31. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
středa 1. 4. 2020 od 8 do 12 hodin.

Více

Aktuální informace k zápisu

!

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Více
Stránka 1 z 3> >>

Novinky

Zadání domácí práce

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat zadání pro domácí přípravu ode dne  23. 3. 2020 do 9. 4. 2020. Domácí práce obsahují i pracovní listy, které si prosím doma buď vytiskněte, nebo si je můžete přepsat na papír. Pokud nemáte přístup k tiskárně, veškerá zadání si můžete vyzvednout v papírové podobě v pondělí nebo ve středu mezi 8. a 11. hodinou na obou budovách školy. V případě dotazů se obracejte na jednotlivé učitele (kontakty na webových stránkách). 
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví! 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dubí 2

Více

Doplňující informace k zápisu 2020 ZŠ Dubí 2

Vážení rodiče,
pokud nemáte formuláře k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, můžete si je vytisknout na webu školy(www.zsdubi2.cz – záložka Rodiče – Dokumenty ke stažení = Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku s přílohou – zápisový list), nebo si je osobně vyzvednout v budově 1. stupně, ulice Dlouhá 167/27, Dubí 2, ve dnech:
 
pondělí 30. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
úterý 31. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
středa 1. 4. 2020 od 8 do 12 hodin.

Více

Aktuální informace k zápisu

!

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Více

Ozdravný pobyt – aktuální informace

!

Vážení rodiče,
sděluji Vám, že proběhlo několik jednání naší školy s Agenturou PAC, která se týkala dubnového ozdravného výjezdu do Poslova mlýna. Našli jsme s agenturou kompromis a odložili jsme ozdravný pobyt na náhradní termín 27. 9. – 4. 10. 2020 na stejném místě. Musíme si uvědomit, že je nyní nejdůležitější zvládnout pandemii, jak nejlépe to bude možné, a zůstat zdraví. Myslíme si, že v současné krizové situaci je odsun pobytu o pět měsíců přijatelné řešení. Rozhodování pro nás bylo velmi těžké, protože nikdo nevíme, jak celá situace bude dlouho trvat. Pevně věříme, že do Poslova mlýna pojedeme, užijeme si legraci a plně si vše vynahradíme.

Více

Informace pro žáky 9. ročníku – přijímací zkoušky na střední školy

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve vzdělávacím procesu na středních školách.

Více

Ošetřovné - aktualita

Vážení rodiče, vláda rozhodla o prodloužení ošetřovného po celou dobu uzavření školy a nově i při péči o dítě mladší 13 let.

Více

Zrušení akcí

Z důvodu nařízení vlády České republiky v souvislosti s epidemiologickou situací oznamujeme, že se až do odvolání ruší všechny plánované akce školy – Den otevřených dveří,  workshopy, akce dětí s rodiči a zájmové kroužky. O náhradních termínech akcí budete včas informováni prostřednictvím webových stránek.

Mgr. Soňa Kosová
ředitelka školy

10 základních zásad,

které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění

 

Více

Uzavírka školy

!

NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR SE ODE DNE 11.3. 2020 UZAVÍRAJÍ VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY. UZAVŘENA BUDE  TAKÉ ŠKOLNÍ DRUŽINA I ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Více