ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Ošetřovné - ředitelské volno

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že má naše škola ve dnech 29. 6. a 30. 6. ředitelské volno, není možné v tyto dny čerpat nárok na ošetřovné. 

Mgr. Soňa Kosová

Rozdávání závěrečného vysvědčení ve školním roce 2019/2020

závěrečné vysvědčení v tomto školním roce bude vydáváno dne 26. 6. 2020 od 8 hodin na obou stupních školy.

Více

Ozdravný pobyt – aktuální informace

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že jsme od Agentury PAC dostali nabídku na termín ozdravného pobytu, který by se mohl konat o týden později, než byl termín plánovaný. Rozhodli jsme se novou nabídku přijmout, protože v termínu předcházejícím se v areálu Poslova mlýna budou ozdravovat další tři školy z různých koutů republiky a též cizí rekreanti mimo agenturu.

Více
Stránka 1 z 5> >>

Novinky

Ošetřovné - ředitelské volno

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že má naše škola ve dnech 29. 6. a 30. 6. ředitelské volno, není možné v tyto dny čerpat nárok na ošetřovné. 

Mgr. Soňa Kosová

Rozdávání závěrečného vysvědčení ve školním roce 2019/2020

závěrečné vysvědčení v tomto školním roce bude vydáváno dne 26. 6. 2020 od 8 hodin na obou stupních školy.

Více

Ozdravný pobyt – aktuální informace

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že jsme od Agentury PAC dostali nabídku na termín ozdravného pobytu, který by se mohl konat o týden později, než byl termín plánovaný. Rozhodli jsme se novou nabídku přijmout, protože v termínu předcházejícím se v areálu Poslova mlýna budou ozdravovat další tři školy z různých koutů republiky a též cizí rekreanti mimo agenturu.

Více

Osobní přítomnost žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

na základě Harmonogramu uvolňování opatření ve školách ze dne 27. května 2020 s platností od 8. června do konce školního roku, který vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a v souvislosti se zahájením stavby a budováním odborných učeben na naší škole, Vás seznamuji s přítomností  žáků 2. stupně ve škole, a to zejména z těchto důvodů:

Více

Zadání pro domácí přípravu

!

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat již poslední zadání domácí práce ode dne  1. 6. 2020 do 21. 6. 2020. Opět si můžete jednotlivé pracovní listy buď vytisknout, nebo si je vyzvednout každé pondělí a středu od 8 do 11 hodin v budově daného stupně. Odevzdat zadání můžete elektronicky nebo vhodit v obálce se jménem žáka do schránky školy. V případě dotazů se obracejte na jednotlivé učitele (kontakty na webových stránkách).    
Děkujeme moc všem za spolupráci a přejeme Vám krásné a klidné prázdniny! 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dubí 2

Více

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala částečně prezenčně – do 10. 3. 2020 – a nyní probíhá tzv. distanční formou, kdy děti komunikují s vyučujícími formou počítačových nebo mobilních aplikací, využívají telefonických hovorů a dalších forem online výuky, zasílají řešení svých úkolů online apod. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ze strany školy bude na tuto celkovou situaci reagovat a vycházet z ní.

Více

Osobní přítomnost žáků ve škole

Vážení rodiče,

níže uvádíme základní informace k osobní přítomnosti žáků ve škole a další organizační záležitosti.

Více

Stavební práce ve škole

Vážení rodiče,
 
v 1. dekádě měsíce května budou zahájeny v naší škole očekávané stavební práce na vybudování odborných učeben; na 1. stupni IT (počítačové) učebny vč. bezbariérového přístupu a bezbariérového WC, na 2. stupni pak přírodovědné učebny.

Více

Informace pro žáky 9. ročníku – přijímací zkoušky na střední školy

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve vzdělávacím procesu na středních školách.

Více

Ošetřovné - aktualita

Vážení rodiče, vláda rozhodla o prodloužení ošetřovného po celou dobu uzavření školy a nově i při péči o dítě mladší 13 let.

Více

Zrušení akcí

Z důvodu nařízení vlády České republiky v souvislosti s epidemiologickou situací oznamujeme, že se až do odvolání ruší všechny plánované akce školy – Den otevřených dveří,  workshopy, akce dětí s rodiči a zájmové kroužky. O náhradních termínech akcí budete včas informováni prostřednictvím webových stránek.

Mgr. Soňa Kosová
ředitelka školy

10 základních zásad,

které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění

 

Více

Uzavírka školy

!

NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR SE ODE DNE 11.3. 2020 UZAVÍRAJÍ VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY. UZAVŘENA BUDE  TAKÉ ŠKOLNÍ DRUŽINA I ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Více