Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

11.09.2023

Ochrana člověka za mimořádných událostí na ZŠ Dubí 2


Ochrana člověkaNa Základní škole Dubí 2 proběhl na obou stupních projekt s tématem Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Žáci druhého stupně pracovali v terénu, kde plnili zadané úkoly na jednotlivých stanovištích. Vyzkoušeli si první pomoc, pravidla dopravy, topografii, vázání uzlů, seznámili se s požární ochranou a další.

Praktické činnosti pro žáky 1. stupně proběhly formou stanovišť na školní zahradě. Žáci si zopakovali pravidla pro komunikaci s operátory tísňových linek, první pomoc při různých zraněních, sbalení evakuačního zavazadla a další.

Projekt žákům přinesl další dovednosti, které pomohou zlepšit jejich samostatnost a zodpovědnost vůči svému zdraví, zdraví kamarádů a okolí.

 

Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2