Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

11.09.2023

Výuka v našich nových odborných učebnách na ZŠ Dubí 2 pokračuje


Na Základní škole Dubí 2 byly vybudovány odborné učebny, které přinesly žákům nové metody výuky. Provoz těchto učeben dále pokračuje - na 1. stupni se zde vyučuje anglický jazyk a informatika v odborné učebně jazyků a informatiky, na 2. stupni předměty z oblasti přírodních věd, jako jsou přírodopis, fyzika a chemie, v odborné učebně přírodních věd.  

Učebny jsou plně moderně vybaveny interaktivními technologiemi. Žáci pracují na interaktivních tabulích, žákovských tabletech, k výuce využíváme také vizualizéru a robotiky. K výuce jazyků na 1. stupni slouží i žákovská a učitelská sluchátka, jež lze využít k individuální promluvě žáků, ke sdělení učitele jednotlivým žákům, aniž by byli spolužáci navzájem rušeni. Odborné učebny navštěvovaly i děti ze zájmových kroužků, z mateřinky a gymnázia v Dubí. Předškoláčci z mateřinky docházeli do učebny na 1. stupni na kroužek, kde také pracovali na interaktivní tabuli, s tablety a robůtky.  V odborné učebně 2. stupně kromě výuky probíhala řada projektů, díky nimž žáci prohlubovali své znalosti z oblasti přírodních věd.

Výuka v těchto učebnách děti stále baví,  interaktivní činnosti jim jsou blízké. Moderní technologie přináší zpestření do výuky a jsou velikým přínosem ve vzdělávání.

 

Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2