Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

5.02.2024

Vybudování odborných učeben na Základní škole Dubí 2


Název projektů: ODBORNÁ UČEBNA V ZŠ Dubí 2, Tovární 110/86 Odborná učebna přírodních věd CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009466

Realizátor: Město Dubí

Finanční zdroj: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 

ODBORNÁ UČEBNA V ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27 Odborná jazyková učebna a učebna  informatiky

                                                        CZ.06.4.59/0.0/0.0/16._075/0009465

  Realizátor: Město Dubí

Finanční zdroj: 11703 - Integrovaný regionální operační program

Na Základní škole Dubí 2 byly vybudovány odborné učebny, které přinesly žákům nové metody výuky. Provoz těchto učeben dále pokračuje - na 1. stupni se zde vyučuje anglický jazyk a informatika v odborné učebně jazyků a informatiky, na 2. stupni předměty z oblasti přírodních věd, jako jsou přírodopis, fyzika a chemie, v odborné učebně přírodních věd.  

            Učebny jsou plně moderně vybaveny interaktivními technologiemi. Žáci pracují na interaktivních tabulích, žákovských tabletech, k výuce využíváme také vizualizéru a robotiky. K výuce jazyků na 1. stupni slouží i žákovská a učitelská sluchátka, další technologie, jimiž škola dovybavila odbornou učebnu z vlastních finančních prostředků. Odborné učebny navštěvují i děti ze zájmových kroužků, z mateřinky a gymnázia v Dubí.

            Výuka v těchto učebnách děti stále baví,  interaktivní činnosti jim jsou blízké. Moderní technologie přináší zpestření do výuky a jsou velikým přínosem ve vzdělávání.