Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ DUBÍ 2

Adresa: Základní škola Dubí 2, budova 1. stupně Dlouhá 167/27, Dubí 2, 417 02

Telefonický kontakt – sborovna 1. stupně: 417 572 918, mobil 602 327 126

Oddělení:

 1. oddělení – p. vychovatelka Dagmar Kalafusová
 2. oddělení – p. vychovatelka Hana Šírová (organizace přihlášek do školní družiny)
 3. oddělení – p. vychovatelka Klára Nikodýmová

Provoz: Pondělí – pátek 6:00 – 7:40 a 11:40 – 16:30 hod.

Informační body pro rodiče:

 • Děti přicházejí ráno do školní družiny od 6 do 7:30 hodin nejpozději.
 • Seznamte se prosím s vnitřním řádem školní družiny (k nahlédnutí ve školní družině či ve školních dokumentech na webu školy).
 • Na každý školní rok je třeba vyplnit Přihlášku do školní družiny – k dispozici v dokumentech pro rodiče na webu školy či k vyzvednutí u vedoucí školní družiny.
 • Odchody dětí mohou být po vyučování, z jídelny po obědě dle rozvrhu, odpoledne nejdříve ve 14: 30 hodin.
 • Mimořádné samostatné odchody dětí je nutné předložit písemnou formou s podpisem zákonného zástupce.
 • Děti mají možnost převlékat se na vycházky, prosíme veškeré náhradní oblečení podepsat.
 • Školní družina neručí za cennosti, hračky a mobilní telefony, které si děti přinesou.
 • Děti navštěvující školní družinu dochází se školní družinou na obědy do školní jídelny. Rodiče si sami zajistí placení obědů u vedoucí školní jídelny paní Šachové vždy předem (tel. číslo 417 571 966) v hotovosti, nebo na účet školy (115- 7599700207/0100) – informace k platbám naleznete na webu školy.
 • Úplata za školní družinu činí 200 Kč měsíčně. Úplata se hradí v hotovosti u paní vychovatelky.