Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

Třídní schůzky zrušeny

16.listopad, 2021

!

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci a na doporučení KHS Ústeckého kraje

rušíme třídní schůzky na obou stupních ve dnech 23. 11. 2021 (1. stupeň) a 25. 11. 2021 (2. stupeň).

Informace k testování v termínech 22. a 29. 11. 2021

16.listopad, 2021

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne na celém území České republiky ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 plošné testování na onemocnění covid-19.

Provoz školy od 1.9. 2021 a screeningové testování ZÁŘÍ 2021

29.srpen, 2021

Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Sděluji Vám, že škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Nejsou stanovena žádná závažná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do budovy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

O nás

Naše Základní škola Dubí 2 má tři budovy - 1. stupeň v Dlouhé ulici, kde se učí žáci od první do páté třídy,  2. stupeň v Tovární ulici, kde se učí žáci od šesté do deváté třídy a vlastní jídelnu s tělocvičnou také v Tovární ulici. Jsme menší škola s kapacitou 260 žáků, která je umístěna na okraji města Dubí, což zpříjemňuje našim žákům prostředí školy a poskytuje velké možnosti k vycházkám a sportu. Máme dvě vlastní zahrady a sportoviště, které využíváme zejména k výuce tělesné výchovy a pěstitelských prací, ale také pro ostatní předměty.  

Na prvním stupni se děti vzdělávají ve specializované učebně výpočetní techniky, ve vybavené a prostorné kuchyňce, která slouží i žákům druhého stupně k výuce předmětu člověk a svět práce - vaření, a v technicky plně vybavených kmenových učebnách, v nichž jsou k výuce využívány dataprojektory, interaktivní tabule, počítače a další moderní technika. Žáci mohou navštěvovat i školní knihovnu prvního stupně.

V budově prvního stupně se nachází tři oddělení školní družiny, která je v provozu od 6:00 do 16:00 hodin. Děti ze školních družin také využívají k činnostem školní zahradu, místní školní hřiště, chodí na procházky do přírody.

Žáci druhého stupně mají k dispozici specializovanou učebnu přírodních věd, učebnu výpočetní techniky a kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači a další technikou. Ke vzdělávání jé též využívána školní knihovna 2. stupně.

Děti se učí dva cizí jazyky, angličtinu již od prvního ročníku a němčinu od šestého ročníku.

Prostředí naší školy je rodinné, klidné a přátelské. Škola se plně věnuje žákům s podpůrnými opatřeními a nadaným žákům. S dětmi a vyučujícími spolupracují i asistentky pedagoga.

V odpoledních hodinách nabízíme řadu kroužků a doučování, například výtvarný, keramický, dramatický, taneční apod.

V případě zájmu Vás rádi s naší školou osobně seznámíme.