ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Ceny obědů

Platba za obědy nově!
Od školního roku 2018/2019 je možné hradit stravné (platbu za obědy) ve školní jídelně bezhotovostním způsobem na školou zřízený zvláštní účet u Komerční banky a.s. pouze pro tyto platby. Číslo tohoto účtu je: 115-7599700207/0100.
Při podání „Přihlášky ke stravování“ si zvolíte způsob platby, který vám lépe vyhovuje – platbu v hotovosti nebo platbu bezhotovostním způsobem z účtu na účet. Každému strávníkovi bude přiděleno číslo strávníka. Číslo strávníka slouží zároveň jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu obědů. Do zprávy pro příjemce (poznámky) plátce uvede období, za které úhradu provádí.  Splatnost úhrady zvolte tak, aby příslušná úhrada byla připsána na účet školy nejpozději poslední kalendářní den měsíce předcházejícímu měsíci, za který je úhrada prováděna (př.“ platba za obědy na měsíc říjen musí být připsána na účet školy nejpozději 30. září). Strávníkům, u kterých k prvnímu kalendářnímu dni nebude platba za obědy připsána na účet, nebudou obědy vydávány do doby připsání platby na účet.
Podklady pro platbu obědů (věková kategorie strávníka, počty obědů v měsíci a celková cena) budou zveřejňovány v dostatečném předstihu na nástěnkách ve škole, školní jídelně a na webových stránkách školy www.zsdubi2.cz v sekci „JÍDELNA“ záložka „CENY OBĚDŮ“.
Úhradu za obědy je možné provádět vždy jen za zveřejněný aktuální měsíc. Platby nelze slučovat ani jinak kumulovat.
Bližší informace je možné získat u vedoucí školní jídelny paní Šachové.

 

Prodej obědů na měsíc LISTOPAD 2019

STŘEDA 23.10.2019 07.00 - 14.00 hod.
ČTVRTEK 24.10.2019 07.00 - 14.00 hod.
PÁTEK 25.10.2019 07.00 - 14.00 hod.
STŘEDA 30.10.2019 07.00 - 14.00 hod.
ČTVRTEK 31.10.2019 07.00 - 17.00 hod.

 

Platby za obědy na měsíc LISTOPAD 2019 

strávník 7 - 10 roků 21 obědů za 21,- Kč 441,- Kč
strávník 11 - 14 roků 21 obědů za 23,- Kč 483,- Kč
strávník 15 a více roků 21 obědů za 28,- Kč 588,- Kč
cizí strávník   21 obědů za 52,- Kč 1.092,- Kč

Platba za obědy musí být uhrazena nejpozději do ČTVRTKA 31.10.2019.
Bez uhrazené platby nebudou strávníkovi obědy vydávány.