ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Ceny obědů

Platba za obědy nově!
Od školního roku 2018/2019 je možné hradit stravné (platbu za obědy) ve školní jídelně bezhotovostním způsobem na školou zřízený zvláštní účet u Komerční banky a.s. pouze pro tyto platby. Číslo tohoto účtu je: 115-7599700207/0100.
Při podání „Přihlášky ke stravování“ si zvolíte způsob platby, který vám lépe vyhovuje – platbu v hotovosti nebo platbu bezhotovostním způsobem z účtu na účet. Každému strávníkovi bude přiděleno číslo strávníka. Číslo strávníka slouží zároveň jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu obědů. Do zprávy pro příjemce (poznámky) plátce uvede období, za které úhradu provádí.  Splatnost úhrady zvolte tak, aby příslušná úhrada byla připsána na účet školy nejpozději poslední kalendářní den měsíce předcházejícímu měsíci, za který je úhrada prováděna (př.“ platba za obědy na měsíc říjen musí být připsána na účet školy nejpozději 30. září). Strávníkům, u kterých k prvnímu kalendářnímu dni nebude platba za obědy připsána na účet, nebudou obědy vydávány do doby připsání platby na účet.
Podklady pro platbu obědů (věková kategorie strávníka, počty obědů v měsíci a celková cena) budou zveřejňovány v dostatečném předstihu na nástěnkách ve škole, školní jídelně a na webových stránkách školy www.zsdubi2.cz v sekci „JÍDELNA“ záložka „CENY OBĚDŮ“.
Úhradu za obědy je možné provádět vždy jen za zveřejněný aktuální měsíc. Platby nelze slučovat ani jinak kumulovat.
Bližší informace je možné získat u vedoucí školní jídelny paní Šachové.

Změna cen stravného od 1.1.2020 

 Kategorie strávníků Cena stravného (oběda)
 7 - 10 let (žáci) 22,-Kč
11 - 14 let (žáci a studenti)  24,-Kč
15 a více let (žáci a studenti) 29,-Kč
Cizí strávníci 57,-Kč

Kalkulace ceny stravného je provedena v souladu s vyhláškou č.436/2011 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

Prodej obědů na měsíc PROSINEC 2019

PÁTEK 22.11.2019 07.00 - 14.00 hod.
PONDĚLÍ 25.11.2019 07.00 - 14.00 hod.
ÚTERÝ 26.11.2019 07.00 - 14.00 hod.
STŘEDA 27.11.2019 07.00 - 14.00 hod.
ČTVRTEK 28.11.2019 07.00 - 17.00 hod.

 

Platby za obědy na měsíc PROSINEC 2019 

strávník 7 - 10 roků 15 obědů za 21,- Kč 315,- Kč
strávník 11 - 14 roků 15 obědů za 23,- Kč 345,- Kč
strávník 15 a více roků 15 obědů za 28,- Kč 420,- Kč
cizí strávník   15 obědů za 52,- Kč 780,- Kč

Platba za obědy musí být uhrazena nejpozději do PÁTKU 29.11.2019.
Bez uhrazené platby nebudou strávníkovi obědy vydávány.