Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Ceny obědů

Platba za obědy nově!
Od školního roku 2018/2019 je možné hradit stravné (platbu za obědy) ve školní jídelně bezhotovostním způsobem na školou zřízený zvláštní účet u Komerční banky a.s. pouze pro tyto platby. Číslo tohoto účtu je: 115-7599700207/0100.
Při podání „Přihlášky ke stravování“ si zvolíte způsob platby, který vám lépe vyhovuje – platbu v hotovosti nebo platbu bezhotovostním způsobem z účtu na účet. Každému strávníkovi bude přiděleno číslo strávníka. Číslo strávníka slouží zároveň jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu obědů. Do zprávy pro příjemce (poznámky) plátce uvede období, za které úhradu provádí.  Splatnost úhrady zvolte tak, aby příslušná úhrada byla připsána na účet školy nejpozději poslední kalendářní den měsíce předcházejícímu měsíci, za který je úhrada prováděna (př.“ platba za obědy na měsíc říjen musí být připsána na účet školy nejpozději 30. září). Strávníkům, u kterých k prvnímu kalendářnímu dni nebude platba za obědy připsána na účet, nebudou obědy vydávány do doby připsání platby na účet.
Podklady pro platbu obědů (věková kategorie strávníka, počty obědů v měsíci a celková cena) budou zveřejňovány v dostatečném předstihu na nástěnkách ve škole, školní jídelně a na webových stránkách školy www.zsdubi2.cz v sekci „JÍDELNA“ záložka „CENY OBĚDŮ“.
Úhradu za obědy je možné provádět vždy jen za zveřejněný aktuální měsíc. Platby nelze slučovat ani jinak kumulovat.
Bližší informace je možné získat u vedoucí školní jídelny paní Šachové.

Změna cen stravného od 1.1.2020 

 Kategorie strávníků Cena stravného (oběda)
 7 - 10 let (žáci) 22,-Kč
11 - 14 let (žáci a studenti)  24,-Kč
15 a více let (žáci a studenti) 29,-Kč
Cizí strávníci 57,-Kč

Kalkulace ceny stravného je provedena v souladu s vyhláškou č.436/2011 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

Prodej obědů na měsíc BŘEZEN 2020

PONDĚLÍ 24.2.2020 07.00 - 14.00 hod.
ÚTERÝ 25.2.2020 07.00 - 14.00 hod.
STŘEDA 26.2.2020 07.00 - 14.00 hod.
ČTVRTEK 27.2.2020 07.00 - 17.00 hod.
PÁTEK 28.2.2020 07.00 - 14.00 hod.

 

Platby za obědy na měsíc BŘEZEN 2020 

strávník 7 - 10 roků 17 obědů za 22,- Kč 374,- Kč
strávník 11 - 14 roků 17 obědů za 24,- Kč 408,- Kč
strávník 15 a více roků 17 obědů za 29,- Kč 493,- Kč
cizí strávník   17 obědů za 57,- Kč 969,- Kč

Platba za obědy musí být uhrazena nejpozději do PÁTKU 28.2.2020.
Bez uhrazené platby nebudou strávníkovi obědy vydávány.