Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Ceny obědů

Platby za obědy – stravné je nadále možné hradit dvěma způsoby. Ve školní jídelně v hotovosti u paní vedoucí školní jídelny nebo je možné hradit stravné (platbu za obědy) bezhotovostním způsobem na školou zřízený zvláštní účet u Komerční banky a.s. pouze pro tyto platby.

Číslo tohoto bankovního účtu je: 115-7599700207/0100.

Při podání „Přihlášky ke stravování“ si zvolíte způsob platby, který vám lépe vyhovuje – platbu v hotovosti nebo platbu bezhotovostním způsobem z účtu na účet. Každému strávníkovi bude přiděleno číslo strávníka. Číslo strávníka slouží zároveň jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu obědů. Do zprávy pro příjemce (poznámky) plátce uvede období, za které úhradu provádí. Splatnost úhrady zvolte tak, aby příslušná úhrada byla připsána na účet školy nejpozději poslední kalendářní den měsíce předcházejícímu měsíci, za který je úhrada prováděna (př.“ platba za obědy na měsíc říjen musí být připsána na účet školy nejpozději 30. září). Strávníkům, u kterých k prvnímu kalendářnímu dni nebude platba za obědy připsána na účet, nebudou obědy vydávány do doby připsání platby na účet. Podklady pro platbu obědů (věková kategorie strávníka, počty obědů v měsíci a celková cena) budou zveřejňovány v dostatečném předstihu na nástěnkách ve škole, školní jídelně a na webových stránkách školy www.zsdubi2.cz v sekci „JÍDELNA“ záložka „CENY OBĚDŮ“. Úhradu za obědy je možné provádět vždy jen za zveřejněný aktuální měsíc. Platby nelze slučovat ani jinak kumulovat.

Bližší informace je možné získat u vedoucí školní jídelny paní Šachové (tel. 417571966).

Změna cen stravného od 1.9. 2022

Vážení strávníci, vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že vzhledem k výraznému nárůstu cen potravin, energií a služeb, jsme nuceni od 1.9. 2022 navýšit ceny obědů takto:

Kalkulace ceny stravného je provedena v souladu s vyhláškou č.436/2011 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie strávníků Cena stravného (oběda)
 7 - 10 let (žáci) 25,-Kč
11 - 14 let (žáci a studenti) 27,-Kč
15 a více let (žáci a studenti) 33,-Kč
Cizí strávníci 67,-Kč

Prodej obědů na měsíc ČERVEN 2023

ČTVRTEK 24.5.2023 07.00 - 14.00 hod.
PONDĚLÍ 25.5.2023 07.00 - 12.00 hod.
STŘEDA 29.5.2023 07.00 - 14.00 hod.
ČTVRTEK 30.5.2023 07.00 - 14.00 hod.
PÁTEK 31.5.2023 07.00 - 14.00 hod.

Platby za obědy na měsíc ČERVEN 2023

strávník obědy celkem
7 - 10 roků 22 obědů za 25,- Kč 550,- Kč
11 - 14 roků 22 obědů za 27,- Kč 594,- Kč
15 a více roků 22 obědů za 33,- Kč 726,- Kč

Platba za obědy musí být uhrazena nejpozději do středy 31.5.2023. Bez uhrazené platby nebudou strávníkovi obědy vydávány.