Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Ceny obědů

Platby za obědy – stravné je nadále možné hradit dvěma způsoby. Ve školní jídelně v hotovosti u paní vedoucí školní jídelny nebo je možné hradit stravné (platbu za obědy) bezhotovostním způsobem na školou zřízený zvláštní účet u Komerční banky a.s. pouze pro tyto platby.

Číslo tohoto bankovního účtu je: 115-7599700207/0100.

Při podání „Přihlášky ke stravování“ si zvolíte způsob platby, který vám lépe vyhovuje – platbu v hotovosti nebo platbu bezhotovostním způsobem z účtu na účet. Každému strávníkovi bude přiděleno číslo strávníka. Číslo strávníka slouží zároveň jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu obědů. Do zprávy pro příjemce (poznámky) plátce uvede období, za které úhradu provádí. Splatnost úhrady zvolte tak, aby příslušná úhrada byla připsána na účet školy nejpozději poslední kalendářní den měsíce předcházejícímu měsíci, za který je úhrada prováděna (př.“ platba za obědy na měsíc říjen musí být připsána na účet školy nejpozději 30. září). Strávníkům, u kterých k prvnímu kalendářnímu dni nebude platba za obědy připsána na účet, nebudou obědy vydávány do doby připsání platby na účet. Podklady pro platbu obědů (věková kategorie strávníka, počty obědů v měsíci a celková cena) budou zveřejňovány v dostatečném předstihu na nástěnkách ve škole, školní jídelně a na webových stránkách školy www.zsdubi2.cz v sekci „JÍDELNA“ záložka „CENY OBĚDŮ“. Úhradu za obědy je možné provádět vždy jen za zveřejněný aktuální měsíc. Platby nelze slučovat ani jinak kumulovat.

Bližší informace je možné získat u vedoucí školní jídelny paní Šachové (tel. 417571966).

Změna cen stravného od 1.9. 2023

Vážení strávníci, vážení rodiče,

Z důvodu nárůstu pořizovacích nákladů na potraviny se ceny obědů s účinností od 1. září 2023 upravují takto:

Kalkulace ceny obědů byla stanovena v souladu s vyhláškou č. 463/2011 Sb,. kterou se mění vyláška č. 107/2005 Sb., o Školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. Ceny jsou uvedeny vplné výši, bez případných příspěvků zaměstnavatele či jiné organizace.
Kategorie strávníků Cena stravného (oběda)
 7 - 10 let (žáci) 28,-Kč
11 - 14 let (žáci a studenti) 30,-Kč
15 a více let (žáci a studenti) 37,-Kč
Strávníci zaměstnanci 37,-Kč
Cizí strávníci 71,-Kč

Prodej obědů na měsíc BŘEZEN 2024

PONDĚLÍ 26.02.2024 07.00 - 14.00 hod.
ÚTERÝ 27.02.2024 07.00 - 14.00 hod.
STŘEDA 28.02.2024 07.00 - 14.00 hod.
ČTVRTEK 29.02.2024 07.00 - 14.00 hod.

Platby za obědy na měsíc BŘEZEN 2024

strávník obědy celkem
7 - 10 roků 19 obědů za 28,- Kč 532,- Kč
11 - 14 roků 19 obědů za 30,- Kč 570,- Kč
15 a více roků 19 obědů za 37,- Kč 703,- Kč

Platba za obědy musí být uhrazena nejpozději do ČTVRTKA 29.2.2024. Bez uhrazené platby nebudou strávníkovi obědy vydávány.