ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Osobní přítomnost žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

na základě Harmonogramu uvolňování opatření ve školách ze dne 27. května 2020 s platností od 8. června do konce školního roku, který vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a v souvislosti se zahájením stavby a budováním odborných učeben na naší škole, Vás seznamuji s přítomností  žáků 2. stupně ve škole, a to zejména z těchto důvodů:

Více

Zadání pro domácí přípravu

!

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat již poslední zadání domácí práce ode dne  1. 6. 2020 do 21. 6. 2020. Opět si můžete jednotlivé pracovní listy buď vytisknout, nebo si je vyzvednout každé pondělí a středu od 8 do 11 hodin v budově daného stupně. Odevzdat zadání můžete elektronicky nebo vhodit v obálce se jménem žáka do schránky školy. V případě dotazů se obracejte na jednotlivé učitele (kontakty na webových stránkách).    
Děkujeme moc všem za spolupráci a přejeme Vám krásné a klidné prázdniny! 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dubí 2

Více

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala částečně prezenčně – do 10. 3. 2020 – a nyní probíhá tzv. distanční formou, kdy děti komunikují s vyučujícími formou počítačových nebo mobilních aplikací, využívají telefonických hovorů a dalších forem online výuky, zasílají řešení svých úkolů online apod. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ze strany školy bude na tuto celkovou situaci reagovat a vycházet z ní.

Více
Stránka 1 z 4> >>

Vedení školy

Funkce Jméno Email
ředitelka školy Mgr. Soňa Kosová reditelka@zsdubi2.cz