ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Funkce Email
Mgr. Dana Burgerová 1.A - třídní učitelka burgerova@zsdubi2.cz
Mgr. Lenka Machovcová 1.B – třídní učitelka machovcova@zsdubi2.cz
Mgr. Petra Kolouchová 2.A - třídní učitelka kolouchova@zsdubi2.cz
Mgr. Anastázie Fialová 3.A - třídní učitelka fialova@zsdubi2.cz
Mgr. Dominika Nedvědová 4.A - třídní učitelka nedvedova@zsdubi2.cz
Mgr. Lucie Tuháčková 5.A - třídní učitelka  lucie.tuhackova@zsdubi2.cz
Mgr. Marie Hůlková 6.A - třídní učitelka MarieHulkova@seznam.cz
Ing. Michaela Knotková 7.A - třídní učitelka knotkova@zsdubi2.cz
Pavla Zajícová 8.A - třídní učitelka zajicova@zsdubi2.cz
Bc. Kremlová Lenka 9.A - třídní učitelka kremlova@zsdubi2.cz
     
Mgr. Hana Mertlová učitelka hana.mertlova@seznam.cz
Bc. Leona Kosová učitelka l.kosova@zsdubi2.cz
Mgr. Veleslava Bláhová učitelka blahova@zsdubi2.cz
Mgr. František Podroužek učitel podrouzek@zsdubi2.cz 
Lucie Vyskočilová učitelka vyskocilova@zsdubi2.cz
     
Dagmar Hlavatá vychovatelka školní družiny hlavata@zsdubi2.cz 
Hana Šírová vychovatelka školní družiny  sirova@zsdubi2.cz 
     
Dana Galyášová asistentka pedagoga danuska.zsdubi2@seznam.cz
Lucie Kloučková asistentka pedagoga asistentkalucie@seznam.cz
Lucie Potužníková asistentka pedagoga + učitelka luciefigo@seznam.cz 
Monika Wangenová asistentka pedagoga + učitelka  wangenova@zsdubi2.cz
     
Mgr. Lenka Machovcová Výchovný poradce  
  Konzultační hodiny: pátek 13:00 – 14:00
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)
 
Bc. Lenka Kremlová Metodik prevence -  2. stupeň  
  Konzultační hodiny: pondělí 10:00 – 12:00
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)
 
Mgr. Dominika Nedvědová Metodik prevence -  1. stupeň  
  Konzultační hodiny:  čtvrtek 13:30 -14:30
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)