ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Funkce Email
Mgr. Petra Kolouchová 1.A - třídní učitelka kolouchova@zsdubi2.cz
Mgr. Fialová Anastázie 2.A - třídní učitelka fialova@zsdubi2.cz
Mgr. Burgerová Dana 3.A - třídní učitelka burgerova@zsdubi2.cz
Mgr. Lucie Tuháčková 4.A - třídní učitelka  lucie.tuhackova@zsdubi2.cz
Ing. Vladimír Zacharda 4.B - třídní učitel zacharda@zsdubi2.cz 
Mgr. Dominika Nedvědová 5.A - třídní učitelka nedvedova@zsdubi2.cz
Ing. Michaela Knotková 6.A - třídní učitelka knotkova@zsdubi2.cz
Pavla Zajícová 7.A - třídní učitelka zajicova@zsdubi2.cz
Bc. Kremlová Lenka 8.A - třídní učitelka kremlova@zsdubi2.cz
Mgr. Hůlková Marie 9.A - třídní učitelka hulkova.zsdubi2@seznam.cz
     
Mgr. Hana Mertlová učitelka hana.mertlova@seznam.cz
Bc. Leona Kosová učitelka l.kosova@zsdubi2.cz
Mgr. Veleslava Bláhová učitelka blahova@zsdubi2.cz
Mgr. František Podroužek učitel podrouzek@zsdubi2.cz 
Bc. Jarmila Slámová učitelka slamova@zsdubi2.cz
     
Dagmar Hlavatá vychovatelka školní družiny hlavata@zsdubi2.cz 
Hana Šírová vychovatelka školní družiny  sirova@zsdubi2.cz 
     
Dana Galyášová asistentka pedagoga galyasova@zsdubi2.cz
Lucie Kloučková asistentka pedagoga klouckova@zsdubi2.cz
Lucie Vyskočilová asistentka pedagoga + učitelka vyskocilova@zsdubi2.cz
Lucie Potužníková asistentka pedagoga + učitelka potuznikova@zsdubi2.cz 
Monika Wangenová asistentka pedagoga + učitelka  wangenova@zsdubi2.cz
     
Mgr. Lenka Machovcová Výchovný poradce  
  Konzultační hodiny: pátek 13:00 – 14:00
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)
 
Bc. Lenka Kremlová Metodik prevence  
  Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 10:00
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)