ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Zadání domácí práce

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat zadání pro domácí přípravu ode dne  23. 3. 2020 do 9. 4. 2020. Domácí práce obsahují i pracovní listy, které si prosím doma buď vytiskněte, nebo si je můžete přepsat na papír. Pokud nemáte přístup k tiskárně, veškerá zadání si můžete vyzvednout v papírové podobě v pondělí nebo ve středu mezi 8. a 11. hodinou na obou budovách školy. V případě dotazů se obracejte na jednotlivé učitele (kontakty na webových stránkách). 
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví! 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dubí 2

Více

Doplňující informace k zápisu 2020 ZŠ Dubí 2

Vážení rodiče,
pokud nemáte formuláře k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, můžete si je vytisknout na webu školy(www.zsdubi2.cz – záložka Rodiče – Dokumenty ke stažení = Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku s přílohou – zápisový list), nebo si je osobně vyzvednout v budově 1. stupně, ulice Dlouhá 167/27, Dubí 2, ve dnech:
 
pondělí 30. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
úterý 31. 3. 2020 od 8 do 12 hodin,
středa 1. 4. 2020 od 8 do 12 hodin.

Více

Aktuální informace k zápisu

!

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Více
Stránka 1 z 3> >>

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Funkce Email
Mgr. Dana Burgerová 1.A - třídní učitelka burgerova@zsdubi2.cz
Mgr. Lenka Machovcová 1.B – třídní učitelka machovcova@zsdubi2.cz
Mgr. Petra Kolouchová 2.A - třídní učitelka kolouchova@zsdubi2.cz
Mgr. Anastázie Fialová 3.A - třídní učitelka fialova@zsdubi2.cz
Mgr. Dominika Nedvědová 4.A - třídní učitelka nedvedova@zsdubi2.cz
Mgr. Lucie Tuháčková 5.A - třídní učitelka  lucie.tuhackova@zsdubi2.cz
Mgr. Marie Hůlková 6.A - třídní učitelka MarieHulkova@seznam.cz
Ing. Michaela Knotková 7.A - třídní učitelka knotkova@zsdubi2.cz
Pavla Zajícová 8.A - třídní učitelka zajicova@zsdubi2.cz
Bc. Kremlová Lenka 9.A - třídní učitelka kremlova@zsdubi2.cz
     
Mgr. Hana Mertlová učitelka hana.mertlova@seznam.cz
Bc. Leona Kosová učitelka l.kosova@zsdubi2.cz
Mgr. Veleslava Bláhová učitelka blahova@zsdubi2.cz
Mgr. František Podroužek učitel podrouzek@zsdubi2.cz 
Lucie Vyskočilová učitelka vyskocilova@zsdubi2.cz
     
Dagmar Hlavatá vychovatelka školní družiny hlavata@zsdubi2.cz 
Hana Šírová vychovatelka školní družiny  sirova@zsdubi2.cz 
     
Dana Galyášová asistentka pedagoga danuska.zsdubi2@seznam.cz
Lucie Kloučková asistentka pedagoga asistentkalucie@seznam.cz
Lucie Potužníková asistentka pedagoga + učitelka luciefigo@seznam.cz 
Monika Wangenová asistentka pedagoga + učitelka  wangenova@zsdubi2.cz
     
Mgr. Lenka Machovcová Výchovný poradce  
  Konzultační hodiny: pátek 13:00 – 14:00
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)
 
Bc. Lenka Kremlová Metodik prevence -  2. stupeň  
  Konzultační hodiny: pondělí 10:00 – 12:00
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)
 
Mgr. Dominika Nedvědová Metodik prevence -  1. stupeň  
  Konzultační hodiny:  čtvrtek 13:30 -14:30
(vždy po telefonické nebo osobní domluvě)