Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

Zadání domácí práce pro 1. stupeň 10. 5. - 14. 5. 2021

6.květen, 2021

Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme domácí práci pro děti, které jsou v týdnu od 10. 5. do 14. 5. na distanční výuce - 2. A, 3. A a 5. A. Domácí práci prosím vypracujte do pátku 14. 5. a odevzdejte ve škole od 8 do 12 hodin, nebo dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Ostatní děti (1. A, 1. B a 4. A) jsou ve škole na prezenční výuce, nevypracovávají domácí práci.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví.
Pedagogičtí zaměstnanci 1. stupně ZŠ Dubí 2

Nástup žáků 2. stupně

4.květen, 2021

Dobrý den, sděluji Vám, že od 10. května (pondělí) začnou chodit v rotačním režimu do školy žáci 2. stupně . Nejprve nastoupí 6. + 8. třída (10.5. – 14.5.), v dalším týdnu pak 7. + 9. třída (17.5. – 21.5.). Pokud se podle informací MŠMT nic nezmění, budeme pokračovat v tomto režimu týdenního střídání celých tříd. Všichni žáci budou v pondělí a čtvrtek testováni antigenními testy.

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

2.květen, 2021

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Tovární 110, 417 02 Dubí 2, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Soňou Kosovou,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souvislosti se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Dubí 2, příspěvkové organizaci, od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

Pedagogičtí pracovníci

1. stupeň
Jméno Funkce e-mail
Mgr. Kateřina Čapek Kottová třídní učitelka 1. A capekkottova@zsdubi2.cz
Mgr. Lenka Špinková třídní učitelka 1. B spinkova@zsdubi2.cz
Mgr. Dana Burgerová třídní učitelka 2. A burgerova@zsdubi2.cz
Mgr. Petra Kolouchová třídní učitelka 3. A kolouchova@zsdubi2.cz
Mgr. Kamila Růžičková třídní učitelka 4. A ruzickova@zsdubi2.cz
Lucie Vyskočilová třídní učitelka 5. A vyskocilova@zsdubi2.cz
Mgr. Lucie Tuháčková zástupkyně ředitelky lucie.tuhackova@zsdubi2.cz
Mgr. Lenka Machovcová výchovná poradkyně a učitelka machovcova@zsdubi2.cz
Blanka Pehaničová učitelka pehanicova@zsdubi2.cz
Dagmar Kalafusová vychovatelka ve školní družině - 1. oddělení kalafusova@zsdubi2.cz
Hana Šírová vychovatelka ve školní družině - 2. oddělení sirova@zsdubi2.cz
Lenka Marková asistentka pedagoga + vychovatelka ve školní družině - 3. oddělení markova@zsdubi2.cz
Lucie Kloučková asistentka pedagoga klouckova@zsdubi2.cz
Dana Galyášová asistentka pedagoga galyasova@zsdubi2.cz
2. stupeň
Jméno Funkce e-mail
Mgr. Soňa Kosová ředitelka školy reditelka@zsdubi2.cz
Mgr. Dominika Nedvědová třídní učitelka 6. A nedvedova@zsdubi2.cz
Mgr. Marie Hůlková třídní učitelka 7. A hulkova@zsdubi2.cz
Mgr. Michaela Knotková třídní učitelka 8. A knotkova@zsdubi2.cz
Pavla Zajícová třídní učitelka 9. A zajicova@zsdubi2.cz
Mgr. Leona Zemanová učitelka leona.zemanova@zsdubi2.cz
Mgr. František Podroužek učitel podrouzek@zsdubi2.cz
Mgr. Hana Mertlová učitelka Hana.Mertlova@seznam.cz
Mgr. Veleslava Bláhová učitelka blahova@zsdubi2.cz
Iveta Tvrdíková učitelka tvrdikova@zsdubi2.cz
Lucie Potužníková asistentka pedagoga + učitelka potuznikova@zsdubi2.cz
Monika Wangenová asistentka pedagoga wangenova@zsdubi2.cz