Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Novinky

Třídní schůzky zrušeny

16.listopad, 2021

!

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci a na doporučení KHS Ústeckého kraje

rušíme třídní schůzky na obou stupních ve dnech 23. 11. 2021 (1. stupeň) a 25. 11. 2021 (2. stupeň).

Informace k testování v termínech 22. a 29. 11. 2021

16.listopad, 2021

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne na celém území České republiky ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 plošné testování na onemocnění covid-19.

Provoz školy od 1.9. 2021 a screeningové testování ZÁŘÍ 2021

29.srpen, 2021

Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Sděluji Vám, že škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Nejsou stanovena žádná závažná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do budovy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Akce

Interaktivní seznámení s kozou domácí

Na 1. stupni ZŠ Dubí 2 jsme se seznámili s kozou domácí. Paní chovatelka Arnoldová za námi přijela až z Moravy a přivezla k nám své kozy domácí – Julinku, Elinku a Elenku.

Více

Lednové projekty na ZŠ Dubí 2

Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili programu Protidrogový vlak – pokračování. Příběhem mladých lidí z videoukázek Národní protidrogové centrály je provázel policista Vlastimil Kašpar. Ve třídě žáci vytvořili pětičlenné skupiny a každá skupina si rozdělila podle karet role kriminalisty, vyšetřovatele, psovoda, technika a experta. Virtuální policista kladl po ukázkovém příběhu dětem otázky, na které vždy odpovídali vybraní členové týmu. Žáci se hlavně zabývali legalitou dění. Pomocí videoklipů a diskusí tak přišli na rozdíly mezi přestupkem a trestním činem, legálním a nelegálním, dokázali definovat, co je to zákon, nebo co to je legalizace výnosů z trestné činnosti. Za správné hlasování byly týmům přidělovány body a všichni se snažili vyhrát. Filmové ukázky pan lektor přerušoval vyprávěním s ukázkami životních situací a jejich řešením podle zákona.

Více

Turnaj ve vybíjené

Dne 4. 12. 2019 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené, která se konala ve sportovní hale ZŠ Dubí 1. Žáci se umístili na 4. místě.
Lucie Vyskočilová, Lucie Kloučková

Více

Bojíte se strašidel? Aneb Halloween na 1. stupni ZŠ Dubí 2

Prvního listopadu se na 1. stupni ZŠ Dubí 2 chodbami a třídami vznášela nejrůznější strašidla. Občas jsme zahlédli ducha, sem tam se na nás ze dveří vyřítilo zombie, několikrát jsme sledovali létající čarodějnice a čaroděje. I mumie vstala z mrtvých. Prostě školu ovládlo záhrobí.

Více

Uvítali jsme podzim dílničkami a pouštěním draků

Na 1. stupni ZŠ Dubí 2 jsme přivítali nové roční období podzimními dílničkami a pouštěním draků.

Více
Stránka 1 z 12> >>