ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Projekt Záložka do knihy

Letos jsme se, jako už tradičně zúčastnili mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Jde o projekt podporující dětské čtenářství. Letos se zúčastnilo se přihlásilo celkem 1 096 škol, z toho z České republiky 320 škol (33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 žáků). Naší partnerskou školou byla Cirkevná základná škola sv.Michala, Kendice, okres Prešov. Mgr. Hůlková

[ diplom ]

WORKSHOP

ZŠ DUBÍ 2 zve přátele školy na vánoční dílnu na 2.stupni

Více

VÁNOČNÍ DÍLNY

Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ DÍLNY ve středu 12. 12. od 15 do 17 hodin na 1. stupni ZŠ 

Stránka 1 z 4> >>

Akce

Úspěch našich výtvarníků

Žáci druhého stupně naší školy ZŠ Dubí 2 se zúčastnili výtvarné soutěže Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje Moje město. V této krajské soutěži hned dva naši žáci skončili v první desítce oceněných. Blahopřejeme Elizabeth Orenové z 9. A a Jakubu Šupolovi ze 7. A.

Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

Více

Lesní pedagogika v ZŠ Dubí 2

V pondělí 28. května vyrazila 7. třída autobusem do Kostomlat pod Milešovkou. Tady na nás čekal lesník pan Petr Bláha a provedl nás částí naučné stezky směrem na hrad. Cestou se děti seznámily, jak roste les, jak je potřeba se o les a zvěř starat. Vyzkoušely si například, jak změřit výšku stromů. Na hradě jsme po náročném výstupu byli odměněni opečením buřtů a nádherným výhledem z věže hradu.
Lesní pedagogika pokračovala i v úterý 5. června, kdy pan Bláha přijel k nám do Dubí na 1. stupeň a provedl lesem směrem na Barvář 5. třídu.
 

Ing. M. Knotková, ZŠ Dubí 2

Více

Den dětí na 1. stupni

V pátek 1.6. 2018 žáci 1. stupně společně oslavili Mezinárodní den dětí. Žáci 5. třídy připravili pro žáky nižších tříd úkoly, které měli plnit. Žáci 5.A si vše připravili samostatně, z domova si přinesli veškeré pomůcky. Hodnotili spravedlivě, pomáhali nejmladším dětem. Zaslouží si velikou pochvalu.
Program zahájila taneční vystoupení žáků pod vedením paní asistentky pedagoga Lucie Kloučkové
a Dagmar Galyášové.
Na konci sportovního dne si všichni společně snědli sladkou odměnu.


Mgr. Monika Moulisová

Více

Indiánská vesnička

Poslední květnový den se žáci 5. a 4. třídy vypravili podívat do indiánské vesničky Rosehill v Růžové
u Děčína. Nejprve se žáci nechali pomalovat indiánskými barvami, poté si prohlédli tamní vesničku, poslechli si vyprávění o životě indiánů ze Severní Ameriky. Prohlédli si oblečení, hračky a zbraně, které používali indiáni před 150 lety. Průvodci žákům předvedli dobový tanec. Na závěr si žáci opekli buřty a zakoupili nabízené suvenýry. I přes velké teplo si výlet všichni užili.

Mgr. Monika Moulisová, Lucie Kloučková

Více

Ochrana člověka za mimořádných situací na ZŠ Dubí 2

V rámci nácviku ochrany člověka za mimořádných situací jsme letos s žáky druhého stupně ZŠ Dubí 2 vyrazili do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. Zdejší nadšenci si pro nás připravili den plný aktivit, ve kterých si děti mohly procvičit pro život důležité dovednosti.
    Po skupinách se děti přesunovaly mezi jednotlivými stanovišti. Všichni si měli možnost vyzkoušet střelbu z airsoftové zbraně na cíl a dozvědět se novinky z výzbroje naší armády. Na dalším stanovišti jsme vyslechli přednášku o protichemické ochraně. Děti si zopakovaly, jak se mají zachovat při zasažení různými chemikáliemi a prohlédly si několik typů ochranných masek. Následně jsme se přesunuli k oddělení evakuace obyvatelstva a vyslechli si, co například by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. Velmi zajímavá byla i diskuse o první pomoci, kde si žáci mohli vyzkoušet i resuscitaci a zopakovali si, jak postupovat v situaci, kdy je ohroženo zdraví, nebo i život jiného člověka. Na posledním stanovišti proběhla přednáška o naší armádě a nutnosti udržovat se ve fyzické kondici. Všichni si vyzkoušeli i běh do kopce.
Závěrem se žáci osmé a deváté třídy podívali do bývalého protileteckého krytu z druhé světové války a v rozsáhlém podzemním areálu viděli, jak by se v případě nebezpečí odvíjel život ukrytých lidí.
    Žáci se do všech činností aktivně zapojovali a instruktory byli pochváleni zejména za znalosti v oblasti první pomoci.

Fota z akce zde

Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

Stránka 1 z 6> >>