ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Osobní přítomnost žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

na základě Harmonogramu uvolňování opatření ve školách ze dne 27. května 2020 s platností od 8. června do konce školního roku, který vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a v souvislosti se zahájením stavby a budováním odborných učeben na naší škole, Vás seznamuji s přítomností  žáků 2. stupně ve škole, a to zejména z těchto důvodů:

Více

Zadání pro domácí přípravu

!

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat již poslední zadání domácí práce ode dne  1. 6. 2020 do 21. 6. 2020. Opět si můžete jednotlivé pracovní listy buď vytisknout, nebo si je vyzvednout každé pondělí a středu od 8 do 11 hodin v budově daného stupně. Odevzdat zadání můžete elektronicky nebo vhodit v obálce se jménem žáka do schránky školy. V případě dotazů se obracejte na jednotlivé učitele (kontakty na webových stránkách).    
Děkujeme moc všem za spolupráci a přejeme Vám krásné a klidné prázdniny! 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dubí 2

Více

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala částečně prezenčně – do 10. 3. 2020 – a nyní probíhá tzv. distanční formou, kdy děti komunikují s vyučujícími formou počítačových nebo mobilních aplikací, využívají telefonických hovorů a dalších forem online výuky, zasílají řešení svých úkolů online apod. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ze strany školy bude na tuto celkovou situaci reagovat a vycházet z ní.

Více
Stránka 1 z 4> >>

Akce

Lednové projekty na ZŠ Dubí 2

Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili programu Protidrogový vlak – pokračování. Příběhem mladých lidí z videoukázek Národní protidrogové centrály je provázel policista Vlastimil Kašpar. Ve třídě žáci vytvořili pětičlenné skupiny a každá skupina si rozdělila podle karet role kriminalisty, vyšetřovatele, psovoda, technika a experta. Virtuální policista kladl po ukázkovém příběhu dětem otázky, na které vždy odpovídali vybraní členové týmu. Žáci se hlavně zabývali legalitou dění. Pomocí videoklipů a diskusí tak přišli na rozdíly mezi přestupkem a trestním činem, legálním a nelegálním, dokázali definovat, co je to zákon, nebo co to je legalizace výnosů z trestné činnosti. Za správné hlasování byly týmům přidělovány body a všichni se snažili vyhrát. Filmové ukázky pan lektor přerušoval vyprávěním s ukázkami životních situací a jejich řešením podle zákona.

Více

Turnaj ve vybíjené

Dne 4. 12. 2019 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené, která se konala ve sportovní hale ZŠ Dubí 1. Žáci se umístili na 4. místě.
Lucie Vyskočilová, Lucie Kloučková

Více

Bojíte se strašidel? Aneb Halloween na 1. stupni ZŠ Dubí 2

Prvního listopadu se na 1. stupni ZŠ Dubí 2 chodbami a třídami vznášela nejrůznější strašidla. Občas jsme zahlédli ducha, sem tam se na nás ze dveří vyřítilo zombie, několikrát jsme sledovali létající čarodějnice a čaroděje. I mumie vstala z mrtvých. Prostě školu ovládlo záhrobí.

Více

Uvítali jsme podzim dílničkami a pouštěním draků

Na 1. stupni ZŠ Dubí 2 jsme přivítali nové roční období podzimními dílničkami a pouštěním draků.

Více

Exkurze do Technického muzea v Praze

5. listopadu šesťáci a sedmáci navštívili Technické muzeum v Praze.

Více
Stránka 1 z 11> >>