ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Rozloučení se školním rokem 2018

Školní družina

Pozvánka pro rodiče.

Rozloučení se školním rokem 2018
Srdečně Vás zveme na rozloučení se školním rokem, které se koná dne 19. 6.(úterý) od 16:00 hod. na školní zahradě 1. stupně.
Vystoupení si pro Vás připravila obě oddělení ŠD.

Více

Ozdravný pobyt 2018 – Sloup v Čechách

Den 1. :  Do Sloupu jsme dorazili v pořádku a přivítalo nás v místě i sluníčko. Rychle jsme si dali kufry na pokoje, převlékli se, naobědvali  a všichni jsme šli prozkoumat okolí. Příroda je tu krásná a doufáme, že i počasí vydrží. Děti z první, třetí a šesté  třídy dopoledne navštivily lesní divadlo, odpoledne se prošly vycházkovým okruhem loukami, pastvinami a lesem nad Sloupem. Druháčci šli okruh kolem Radvaneckého rybníka a doledne hráli hry v borovém lese. Čtvrtá a pátá třída si dopoledne zasportovala na hřišti, odpoledne navštívila sklárnu v Lindavě. Každý si vyzkoušel foukání skla.

Více

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně  ve  Sloupu v Čechách

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně  ve  Sloupu v Čechách od neděle 20. 5. 2018  do  pátku 25. 5. 2018. Cena – 2 300 Kč. Závazná přihláška ke stažení zde.

Stránka 1 z 3> >>

Akce

Lesní pedagogika v ZŠ Dubí 2

V pondělí 28. května vyrazila 7. třída autobusem do Kostomlat pod Milešovkou. Tady na nás čekal lesník pan Petr Bláha a provedl nás částí naučné stezky směrem na hrad. Cestou se děti seznámily, jak roste les, jak je potřeba se o les a zvěř starat. Vyzkoušely si například, jak změřit výšku stromů. Na hradě jsme po náročném výstupu byli odměněni opečením buřtů a nádherným výhledem z věže hradu.
Lesní pedagogika pokračovala i v úterý 5. června, kdy pan Bláha přijel k nám do Dubí na 1. stupeň a provedl lesem směrem na Barvář 5. třídu.
 

Ing. M. Knotková, ZŠ Dubí 2

Více

Den dětí na 1. stupni

V pátek 1.6. 2018 žáci 1. stupně společně oslavili Mezinárodní den dětí. Žáci 5. třídy připravili pro žáky nižších tříd úkoly, které měli plnit. Žáci 5.A si vše připravili samostatně, z domova si přinesli veškeré pomůcky. Hodnotili spravedlivě, pomáhali nejmladším dětem. Zaslouží si velikou pochvalu.
Program zahájila taneční vystoupení žáků pod vedením paní asistentky pedagoga Lucie Kloučkové
a Dagmar Galyášové.
Na konci sportovního dne si všichni společně snědli sladkou odměnu.


Mgr. Monika Moulisová

Více

Indiánská vesnička

Poslední květnový den se žáci 5. a 4. třídy vypravili podívat do indiánské vesničky Rosehill v Růžové
u Děčína. Nejprve se žáci nechali pomalovat indiánskými barvami, poté si prohlédli tamní vesničku, poslechli si vyprávění o životě indiánů ze Severní Ameriky. Prohlédli si oblečení, hračky a zbraně, které používali indiáni před 150 lety. Průvodci žákům předvedli dobový tanec. Na závěr si žáci opekli buřty a zakoupili nabízené suvenýry. I přes velké teplo si výlet všichni užili.

Mgr. Monika Moulisová, Lucie Kloučková

Více

Novosedlický dopraváček - 20.ročnik.

Více

Ochrana člověka za mimořádných situací na ZŠ Dubí 2

V rámci nácviku ochrany člověka za mimořádných situací jsme letos s žáky druhého stupně ZŠ Dubí 2 vyrazili do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. Zdejší nadšenci si pro nás připravili den plný aktivit, ve kterých si děti mohly procvičit pro život důležité dovednosti.
    Po skupinách se děti přesunovaly mezi jednotlivými stanovišti. Všichni si měli možnost vyzkoušet střelbu z airsoftové zbraně na cíl a dozvědět se novinky z výzbroje naší armády. Na dalším stanovišti jsme vyslechli přednášku o protichemické ochraně. Děti si zopakovaly, jak se mají zachovat při zasažení různými chemikáliemi a prohlédly si několik typů ochranných masek. Následně jsme se přesunuli k oddělení evakuace obyvatelstva a vyslechli si, co například by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. Velmi zajímavá byla i diskuse o první pomoci, kde si žáci mohli vyzkoušet i resuscitaci a zopakovali si, jak postupovat v situaci, kdy je ohroženo zdraví, nebo i život jiného člověka. Na posledním stanovišti proběhla přednáška o naší armádě a nutnosti udržovat se ve fyzické kondici. Všichni si vyzkoušeli i běh do kopce.
Závěrem se žáci osmé a deváté třídy podívali do bývalého protileteckého krytu z druhé světové války a v rozsáhlém podzemním areálu viděli, jak by se v případě nebezpečí odvíjel život ukrytých lidí.
    Žáci se do všech činností aktivně zapojovali a instruktory byli pochváleni zejména za znalosti v oblasti první pomoci.

Fota z akce zde

Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

Stránka 1 z 6> >>