Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Akce

Výuka v odborných učebnách

{Gallery dir='akce/vxuka-v-odbornych-ucebnach'}

Vybudování odborných učeben na Základní škole Dubí 2

Název projektů: ODBORNÁ UČEBNA V ZŠ Dubí 2, Tovární 110/86 Odborná učebna přírodních věd CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009466

Realizátor: Město Dubí

Finanční zdroj: 11703 - Integrovaný regionální operační program

 

ODBORNÁ UČEBNA V ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27 Odborná jazyková učebna a učebna  informatiky

                                                        CZ.06.4.59/0.0/0.0/16._075/0009465

  Realizátor: Město Dubí

Finanční zdroj: 11703 - Integrovaný regionální operační program

Více

Květinová party pro budoucí prvňáčky

Každým rokem pořádáme pro budoucí žáky prvních tříd zahradní party. Ve školním roce 2022/2023 nesla tato slavnost název Květinová party. Sešel se zde celý pedagogický sbor z obou stupňů s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.

Paní ředitelka slavnostně zahájila odpoledne plné her a zábavy šerpováním prvňáčků a představením pedagogického sboru. Děti následně prošly slavobránou, jež je symbolicky uvedla mezi žáky naší školy. Děti plnily různé úkoly na jednotlivých stanovištích. Osvěžit a posilnit se všichni mohli sladkým pohoštěním, které připravily naše paní kuchařky. Ke konci programu jsme si společně zatancovali na dětské diskotéce. 

Dětičky si odnesly dárečky od nás pedagogů a žáků naší školy.

Předškoláci z dubských mateřských škol též zavítali do prvních tříd, kde se seznámili s chodem vyučování a zahráli si s našimi prvňáčky různé hry. Řada z nich též navštívila naši školu se svými rodiči na Den otevřených dveří dne 3. 4. 2023.

{Gallery dir='akce/kvetinova-party'}

Výuka v našich nových odborných učebnách na ZŠ Dubí 2 pokračuje

Na Základní škole Dubí 2 byly vybudovány odborné učebny, které přinesly žákům nové metody výuky. Provoz těchto učeben dále pokračuje - na 1. stupni se zde vyučuje anglický jazyk a informatika v odborné učebně jazyků a informatiky, na 2. stupni předměty z oblasti přírodních věd, jako jsou přírodopis, fyzika a chemie, v odborné učebně přírodních věd.  

Učebny jsou plně moderně vybaveny interaktivními technologiemi. Žáci pracují na interaktivních tabulích, žákovských tabletech, k výuce využíváme také vizualizéru a robotiky. K výuce jazyků na 1. stupni slouží i žákovská a učitelská sluchátka, jež lze využít k individuální promluvě žáků, ke sdělení učitele jednotlivým žákům, aniž by byli spolužáci navzájem rušeni. Odborné učebny navštěvovaly i děti ze zájmových kroužků, z mateřinky a gymnázia v Dubí. Předškoláčci z mateřinky docházeli do učebny na 1. stupni na kroužek, kde také pracovali na interaktivní tabuli, s tablety a robůtky.  V odborné učebně 2. stupně kromě výuky probíhala řada projektů, díky nimž žáci prohlubovali své znalosti z oblasti přírodních věd.

Výuka v těchto učebnách děti stále baví,  interaktivní činnosti jim jsou blízké. Moderní technologie přináší zpestření do výuky a jsou velikým přínosem ve vzdělávání.

 

Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

{Gallery dir='akce/odborne-ucebny'}

Ochrana člověka za mimořádných událostí na ZŠ Dubí 2

Ochrana člověkaNa Základní škole Dubí 2 proběhl na obou stupních projekt s tématem Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Žáci druhého stupně pracovali v terénu, kde plnili zadané úkoly na jednotlivých stanovištích. Vyzkoušeli si první pomoc, pravidla dopravy, topografii, vázání uzlů, seznámili se s požární ochranou a další.

Praktické činnosti pro žáky 1. stupně proběhly formou stanovišť na školní zahradě. Žáci si zopakovali pravidla pro komunikaci s operátory tísňových linek, první pomoc při různých zraněních, sbalení evakuačního zavazadla a další.

Projekt žákům přinesl další dovednosti, které pomohou zlepšit jejich samostatnost a zodpovědnost vůči svému zdraví, zdraví kamarádů a okolí.

 

Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

Stránka 1 z 2> >>