Logo ZŠ Dubí 2
Novinky ze ZŠ Dubí 2

Novinky

Fotogalerie ze školních akcí

Fotogalerie

Bakaláři - elektronický školní informační systém

Bakaláři

Akce

Květinová party pro budoucí prvňáčky

Každým rokem pořádáme pro budoucí žáky prvních tříd zahradní party. Ve školním roce 2022/2023 nesla tato slavnost název Květinová party. Sešel se zde celý pedagogický sbor z obou stupňů s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.

Paní ředitelka slavnostně zahájila odpoledne plné her a zábavy šerpováním prvňáčků a představením pedagogického sboru. Děti následně prošly slavobránou, jež je symbolicky uvedla mezi žáky naší školy. Děti plnily různé úkoly na jednotlivých stanovištích. Osvěžit a posilnit se všichni mohli sladkým pohoštěním, které připravily naše paní kuchařky. Ke konci programu jsme si společně zatancovali na dětské diskotéce. 

Dětičky si odnesly dárečky od nás pedagogů a žáků naší školy.

Předškoláci z dubských mateřských škol též zavítali do prvních tříd, kde se seznámili s chodem vyučování a zahráli si s našimi prvňáčky různé hry. Řada z nich též navštívila naši školu se svými rodiči na Den otevřených dveří dne 3. 4. 2023.

{Gallery dir='akce/kvetinova-party'}

Výuka v našich nových odborných učebnách na ZŠ Dubí 2 pokračuje

Na Základní škole Dubí 2 byly vybudovány odborné učebny, které přinesly žákům nové metody výuky. Provoz těchto učeben dále pokračuje - na 1. stupni se zde vyučuje anglický jazyk a informatika v odborné učebně jazyků a informatiky, na 2. stupni předměty z oblasti přírodních věd, jako jsou přírodopis, fyzika a chemie, v odborné učebně přírodních věd.  

Učebny jsou plně moderně vybaveny interaktivními technologiemi. Žáci pracují na interaktivních tabulích, žákovských tabletech, k výuce využíváme také vizualizéru a robotiky. K výuce jazyků na 1. stupni slouží i žákovská a učitelská sluchátka, jež lze využít k individuální promluvě žáků, ke sdělení učitele jednotlivým žákům, aniž by byli spolužáci navzájem rušeni. Odborné učebny navštěvovaly i děti ze zájmových kroužků, z mateřinky a gymnázia v Dubí. Předškoláčci z mateřinky docházeli do učebny na 1. stupni na kroužek, kde také pracovali na interaktivní tabuli, s tablety a robůtky.  V odborné učebně 2. stupně kromě výuky probíhala řada projektů, díky nimž žáci prohlubovali své znalosti z oblasti přírodních věd.

Výuka v těchto učebnách děti stále baví,  interaktivní činnosti jim jsou blízké. Moderní technologie přináší zpestření do výuky a jsou velikým přínosem ve vzdělávání.

 

Mgr. Lucie Tuháčková, ZŠ Dubí 2

{Gallery dir='akce/odborne-ucebny'}

Ochrana člověka za mimořádných událostí na ZŠ Dubí 2

Ochrana člověkaNa Základní škole Dubí 2 proběhl na obou stupních projekt s tématem Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Žáci druhého stupně pracovali v terénu, kde plnili zadané úkoly na jednotlivých stanovištích. Vyzkoušeli si první pomoc, pravidla dopravy, topografii, vázání uzlů, seznámili se s požární ochranou a další.

Praktické činnosti pro žáky 1. stupně proběhly formou stanovišť na školní zahradě. Žáci si zopakovali pravidla pro komunikaci s operátory tísňových linek, první pomoc při různých zraněních, sbalení evakuačního zavazadla a další.

Projekt žákům přinesl další dovednosti, které pomohou zlepšit jejich samostatnost a zodpovědnost vůči svému zdraví, zdraví kamarádů a okolí.

 

Pedagogický sbor ZŠ Dubí 2

Ozdravný pobyt Základní školy Dubí 2 v Josefově dole

ozdravný pobytUž je to tady! Dlouho očekávané dobrodružství pro všechny třídy 1. stupně Základní školy Dubí 2. Dobrodružství, na které se těšily všechny děti. Dobrodružství, na které se těšily všechny paní učitelky. Odstartoval den 22. 5. 2023 a všechny třídy 1. stupně naší školy vyrazily na ozdravný pobyt do Josefova dolu v Jizerských horách.

U autobusu panovala skvělá atmosféra, všechny děti měly úsměv na tváři a odpočítávaly minuty do odjezdu autobusu. Naložily se všechny kufry, tašky, materiál, všichni nastoupili do autobusu, zamávali maminkám, tatínkům a vyrazili jsme. Cesta trvala několik hodin. V pořádku jsme všichni dorazili k našemu ubytování. Byli jsme ubytovaní ve dvou chatách. První chatu měli pro sebe prvňáčci, druháčci a chlapci z páté třídy. Druhou chatu obsadili třetáci, čtvrťáci a dívky z 5. A. Jelikož jsme měli celý týden krásné počasí, v chatách jsme jen spali, jedli, koupali se a odpočívali. Všechen ostatní čas děti trávily venku. Každý den děti navštívily krásná místa (Vodopády Jedlová, Čertovy kameny, Peklo, větší děti rozhlednu Slovanka). Ve čtvrtek jsme se vydali vlakem do Liberce do IQPARKU a IQLANDIE. Při cestě do Liberece si prvnáčci mohli prohlédnout kabinu strojvedoucího, ze které byli unešeni. Pro děti to byl veliký zážitek. Všem se takto strávený den moc líbil.

Tématem pobytu byla „Akademie Nikdy víc“. Děti byly rozdělené do pěti  týmů, ve kterých soutěžily ve hrách, jež se nesly v duchu seriálu Wednesday. Děti v týmech spolupracovaly moc hezky, pomáhaly si, respektovaly se. Blížil se poslední den, všechno jsme zabalili, užili si diskotéku a vydali se plni krásných vzpomínek domů.

Všechny děti zvládly pobyt na jedničku. Již nyní se těšíme, až opět vyrazíme na další ozdravný pobyt.   

 

Pedagogický sbor 1. stupně ZŠ Dubí 2